Informacja: 61 81 78 979 / 787 267 481 lub riconex@wp.pl

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu sklepriconex.pl
 
 
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywanie zakupów w sklepie internetowym, który można odnaleźć pod adresem http://www.sklepriconex.pl
Sprzedającym jest firma:
P.H.U.  RICONEX Ryszard Komisarek
  ul. Chopina 46
 62-025 Kostrzyn
NIP 787-267-481 , REGON 301113145 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerem telefonu:  618178979 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie)
korzystając z adresu poczty elektronicznej: riconex@wp.pl
 
 
§  1. Słownik
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, którym mowa w art. 8 ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 roku nr 144, poz 1204 ze zm).
2. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego.
3. Klient/Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Usługodawca/Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
6. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.
7. Produkt – Towary prezentowane w sklepie internetowym
8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumienia na odległość.
9. Sklep internetowy sklepriconex.pl serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklepriconex.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
10. Strona – Usługodawca i Klient
11. Strona Sklepu – każda strona lub podstrona www znajdująca się pod adresem www.sklepriconex.pl
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest  zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy www.sklepriconex.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie meble  o oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie  zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych. Meble są gotowe do użytkowania , niektóre  wymagają samodzielnego  montażu.
4. Firma Riconex jest płatnikiem podatku VAT.
5. Przedstawione ceny w Sklepie są podzielone na ceny netto oraz brutto.
6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem Sklepu Internetowego, którym posługuje się Usługodawca w celi realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a. Przeglądarka Internet Explorer 10 lub nowsza, Firefox 22 lub nowsza albo Google Chrome 28 lub nowsza
b. Minimalna rozdzielczość ekranu powinna wynosić 1024 x 768 px.


§ 3 Składanie zamówień
1. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w  tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe .
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej paczki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasada ich przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia, w przypadku braku wpłaty za dane zamówienie w ciągu 7 dni zostanie ono anulowane .
10. Podane ceny produktów, wysyłek i terminy, obowiązują tylko i wyłącznie na terenie Polski, nie wysyłamy towarów za granicę.
 
§ 4 Koszty i termin wysyłki
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, dostawcy usług transportowych  lub transportem własnym. Istnieje możliwość odbioru osobistego niektórych towarów w siedzibie sprzedającego. Wysyłki kurierskie są usługami standardowymi tzn. nie ma możliwości wskazania dnia ani godziny dostawy. Kontakt kuriera w dniu dostawy - zależy od firmy kurierskiej i kuriera, nie mamy na to kompletnie wpływu. Po odebraniu przesyłki przez kuriera standradowo mają oni czas na dostarczenie do 3 dni roboczych. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia firm kurierskich. Dostawa towaru odbywa się bez wnoszenia itd.
3. Termin realizacji zamówienia w zależności od  zamówionego produktu może wynieść od tygodnia do 12 tygodni.
4. O terminie dostawy informujemy klienta telefonicznie lub mailowo najpóźniej dzień przed.
5. Termin dostawy towaru jest dwu-trzydniowy, oznacza to że dostawę realizujemy we wskazany dzień lub dnia następnego.
6. Jeśli nie ma możliwości dojazdu do klienta autem transportowym,  klient jest zobowiązany do przekazania takiej informacji przy zamówieniu.
7. Brak odbioru towaru przez klienta w umówionym terminie powoduje konieczność powrotu towaru do naszego magazynu.
8. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, ilości oraz rodzaju zamówionych Produktów.

§ 5 Płatności
1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
- za pobraniem (przy odbiorze towaru) w niektórych przypadkach
- przelewem na wskazane konto bankowe Sklepu.
2. Na każdy zakupiony towar wystawiamy fakturę VAT.


§ 6 Odbiór towaru
1. Dostawy są realizowane na terenie całego kraju. Dostawa odbywa się bez rozładunku towaru.
2. Przy odbieraniu przesyłki od kuriera proszę sprawdzić, czy Produkty nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy sam Produkt jest uszkodzony należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody poprzez wpisanie wad w dokumencie WZ oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Wszystkie szafy na broń, szafy gotowe złożone, większe sejfy (waga powyżej 30 kg) wysyłane są na paletach, półpaletach - jeżeli firma kurierska, spedycyjna dostarcza je bez tego proszę zrobić zdjęcie na samochodzie kuriera w jaki sposób próbował dostarczyć towar - przesłać je do nas i opisać całą sytuację(szafa/ki są najprawdopodobniej uszkodzone) i w przypadku uszkodzeń nie odbierać towaru. W przypadku szaf do samodzielnego montażu 1 karton -1 szafa.
3. W przypadku odbioru własnego towaru z naszego magazynu klient jest zobowiązany odebrać towar w ciągu dwóch dni roboczych od momentu otrzymania informacji o wykonaniu wyrobów.
 
§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana na niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
5. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
6.  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.


§ 8 Reklamacje

1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną gwarancją.
2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie lub telefonicznie.
3.W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności,  datę wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową, nr zamówienia, nr konta oraz dane kontaktowe.
6.W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownik może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez wymianę produktu na nowy, chyba, że  wymiana jest niemożliwa Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.
7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.
8.Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail, adres korespondencji lub nr faxu.
9.W przypadku uznania reklamacji,  Sklep niezwłocznie podejmuję działania w celu realizacji jej treści.


§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu  internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.


§ 10 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.),  ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianien Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r.  Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.Dodatkowe Uwagi

1.W przypadku gdy produkt występuje w cenie promocyjnej nie udzielamy dodatkowych rabatów.

2.W przypadku  producenta o symbolu BL możliwa kolorystyka umieszczona w opisie prodkutów jest nieaktualna. Aktualna kolorystyka i dopłaty po kontakcie telefonicznym lub mailowym. Zmiany w opisach będą sukcesywnie zmieniane.

3. W przypadku producenta o symbolu MW terminry realizacji umieszczone w opisie produktów mogą być nieaktualne. Aktualne terminry realizacji po kontakcie telefonicznym lub mailowym. Zmiany w opisach będą sukcesywnie zmieniane.

4. W przypadku producenta o symbolu KL terminry realizacji umieszczone w opisie produktów mogą być nieaktualne. Aktualne terminry realizacji po kontakcie telefonicznym lub mailowym. Zmiany w opisach będą sukcesywnie zmieniane.

5.Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i ilustracyjny, a rzeczywisty ich wygląd wyposażenie i kolor może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.

6. Ceny normalne jak i promocyjne, koszty transportu, terminy realizacji obowiązują na terytorium Polski.

7. W przypadku producentów o symbolach MW, BL ,KL terminry realizacji, dostępność  umieszczone w opisie produktów są nieaktualne. Aktualne terminry realizacji po kontakcie telefonicznym lub mailowym. Zmiany w opisach będą sukcesywnie zmieniane.

8. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

9. W przypadku szaf do samodzielnego montażu, producent BL jak i w kilku innych przypadkach  - nie ma możliwości wysyłki takich szaf za pobraniem, tylko przedplata 100% (proforma) .

Popularne produkty

61 81 78 979 lub 787 267 481

Pracujemy: pn-pt: 8:00 - 16:00

ul. Chopina 46
62-025 Kostrzyn

© Sklep Riconex. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Oprogramowanie KQS.store : Projekt i optymalizacja dotSell.pl